img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาหาดใหญ่
สำนักงาน 158 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-556197 - 9 , 074-800565
ฝ่ายขาย 088-7880510
โทรสาร 074 -556033, 074-556335
อีเมล์ ithanahatyai@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาบางกล่ำ
สำนักงาน 56/1 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-894328-9
ฝ่ายขาย 089-7370707
โทรสาร 074-894242
อีเมล์ ithana_bangklam@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาสงขลา
สำนักงาน 19/19 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-334875 - 7
ฝ่ายขาย 088-7923371
โทรสาร 074-334878
อีเมล์ ithana_sk@hotmail.co.th
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาสตูล
สำนักงาน 223 ม.5 ถ.ยนตรการกำธร ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140
โทรศัพท์ 074-799404 - 6
ฝ่ายขาย 085-0784400
โทรสาร 074-799046
อีเมล์ ithana_satun@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาปัตตานี
สำนักงาน 142/1 ม.5 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์ 073-330940 - 2
ฝ่ายขาย 088-7880885
โทรสาร 073-330943
อีเมล์ ithanapattani@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาตรัง
สำนักงาน 28/2 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์ 086-4764802 - 3
ฝ่ายขาย 086-4764802
โทรสาร 075-225005
อีเมล์ ithana_trang@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขานครศรีธรรมราช
สำนักงาน 33/3 ม.13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-323550
ฝ่ายขาย 088-7622681
โทรสาร 075-323551
อีเมล์ ithananakhonsri@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาทุ่งสง
สำนักงาน 163 ม.2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-466775 - 7
ฝ่ายขาย 088-7903905
โทรสาร 075-466774
อีเมล์ ithanathongsong@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขากระบี่
สำนักงาน 185/9 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-613272 , 075-612830
ฝ่ายขาย 088-7661583
โทรสาร 075-613289
อีเมล์ ithana_krabi@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาบ้านดอน
สำนักงาน 8/4 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-200878 - 9
ฝ่ายขาย 086-4792538
โทรสาร 077-200880
อีเมล์ ithanabandon@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาพุนพิน
สำนักงาน 35/19 ม.2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-380646-8
ฝ่ายขาย 088-7581264 , 081-8936696
โทรสาร 077-380645
อีเมล์ ithanasurat@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาอันดามัน
สำนักงาน 22/12 ม.9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-213747-8
ฝ่ายขาย 086-4906604
โทรสาร 076-213750
อีเมล์ ithana_andaman@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท ภูเก็ต เม็ททอลชีท จำกัด
สำนักงาน 1/53 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-313548 - 50
ฝ่ายขาย 088-7654904
โทรสาร 076-313545
อีเมล์ phuketmetalsheet@outlook.co.th
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาชุมพร
สำนักงาน 9/7 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ 077-534266 - 7 , 077-534111
ฝ่ายขาย 061-1722299
โทรสาร 077-534268
อีเมล์ ithanachumpon@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาระนอง
สำนักงาน 44/55 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-810777 - 8
ฝ่ายขาย 061-1745995
โทรสาร 077-810779
อีเมล์ ithana_ranong@hotmail.com
แผนที่บริษัท
img01
บริษัท อัยธนา จำกัด สาขาสมุย
สำนักงาน 205/4 ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 077-423677, 077-423699
ฝ่ายขาย 091-0350399
โทรสาร 077-423655
อีเมล์ ithanasamui@hotmail.com
แผนที่บริษัท
   
     
BACK TO TOP