บริษัท อัยธนา จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบรีดขึ้นรูป ที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในการทำหลังคา, ผนังและอุปกรณ์ประกอบทั้งแผ่นปิดครอบ แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับงานก่อสร้าง และงานออกแบบอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารโชว์รูม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ตลอดจนที่ัพักอาศัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์
I-THANA ที่ได้คัดเลือกวัสดุคุณภาพเยี่ยม ตลอดจนการดำเนินงานในกระบวนการผลิต เราตระหนักถึงการให้คำปรึกษา การบริการ และความปลอดภัยแก่ลูกค้า ตลอดจนพนักงาน บริษัทฯ เป็นนโยบายหลักในการดำเนินงาน

บริษัท อัยธนา จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบรีดขึ้นรูป ด้วยนโยบายที่ถือปฏิบัติเรื่องคุณภาพสินค้า การรับประกันความต้องการที่ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัมนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

ตลอดเวลาเราตระหนักถึงความสำเร็จของลูกค้า พร้อมที่จะให้คำปรึกษา บริการด้านข้อมูลเทคนิค ในการออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ ให้บริการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้งานของคุณเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบ

BACK TO TOP