• วิธีติดตั้งหลังคาลอนสเปน  1. ขึงเชือกเอ็นชายหลังคาโดยยื่นจากแปปลายโดยประมาณ 15 ซ.ม.2. วางแผ่นที่ 1 ลงบนแป จัดแผ่นให้ชายแผ่นพอดีกับเชื่อกเอ็นท่ขึงเอาไว้ ยิงสกรูตามช่วงระยะแป แผ่นต่อไปทำตามแผ่นที่ 1 ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ3. ยิงครอบตามแบบ   ข้อควรระวัง 1. วางแปให้ได้ขนาดตามแบบ2. ให้ระวังเวลายกแผ่นขึ้นติดตั้งและเวลาเหยียบ...

  รายละเอียด
 • การติดตั้งผนัง  สำหรับวิธีการติดตั้งผนัง จะเหมือนกับหลังคาทุกประการ เพียงแต่ยึดสกรูที่ท้องลอน โดยเมื่อติดตั้งแผ่นผนังแผ่นแรกเรียบร้อยแล้ว แผ่นที่ 2 มาวางซ้อนทับ โดยใช้คีมหนีบหัวและท้ายพร้อมกับ ยึดสกรูบริเวณแปปลาย, แปเดี่ยวทุก ๆ ท้องลอน และแปกลาง ลอนเว้นลอน รวมทั้งบริเวณซ้อนทับนำแผ่นต่อไปมาวางซ้อนทับ และทำการติดตั้ง...

  รายละเอียด
 • ข้อแนะนำบริเวณรอยต่อ  ขั้นตอนที่ 1 ก่อนซีลกาวยางให้ทำความสะอาดบริเวณที่จะซีลให้สะอาดเสียก่อน   ขั้นตอนที่ 2 ซีลกาวยางตามแนวซ้อนทับทั่วทั้งแผ่นล่างและแผ่นบน    ขั้นตอนที่ 3 ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ          ...

  รายละเอียด
 • การติดตั้งแผ่นปิดครอบจั่ว  ขั้นตอนที่ 1 ก่อนทำการติดตั้งครอบสันหลังคาให้ใช้คีมพับแผ่น พับปลายแผ่นหลังคาทั้งสองข้างขึ้นประมาณ 80 องศา   ขั้นตอนที่ 2 วาดรูปรอยตัวตามสันลอนของหลังคา เพื่อจะได้วางแผ่นปิดครอบทับกับแผ่นหลังคาพอดี   ขั้นตอนที่ 3 ใช้กรรไกรตัดเหล็กบากแผ่น ให้ได้รูปตัดตามสันลอน   ขั้นตอนที่ 4...

  รายละเอียด
 • การติดตั้งแผ่นปิดครอบข้าง  ขั้นตอนที่ 1-2 นำแผ่นปิดครอบข้างมาวางโดยเริ่มติดตั้งจากปลายแผ่น และทำการยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.   ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่นที่ 2 มาวางซ้อนทับแผ่นแรก โดยให้เหลื่อมกับแผ่นแรกเข้ามาอย่างต่ำ 10 ซม. ซีลกาวยางตามแนวซ้อนทับทั่วทีทั้งแผ่นล่างและแผ่นบน   ขั้นตอนที่ 4 ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ &n...

  รายละเอียด
 • วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคา  ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวเมียอยู่ติดหน้าจั่ว  เช็คปลายแผ่นของหลังคาให้ยื่นล้ำไปในแนวรางน้ำอย่างเหมาะสม   ขั้นตอนที่ 2 ยึดสกรูทุก ๆ สันลอนบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยว ส่วนแปกลาง ให้ยึดลอนเว้นลอน ขั้นตอนที่ 3 วางแผ่นหลังคาแผ่นที่ 2 ให้ลอนตัวเมียซ้อนทับลอน...

  รายละเอียด

Page : 1


BACK TO TOP