loading

ผลิตภัณฑ์

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. แผ่นหลังคาเหล็ก
  4. แผ่นบานเกล็ด

แผ่นบานเกล็ด

แผ่นบานเกล็ด ออกแบบเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร ให้ความปลอดโปร่ง  ลดอุณหภูมิภายในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร ติดตั้งง่าย มีความยาวมาตรฐานที่ 2.10 ม. และ 3.10 ม. และยังสามารถรีดตามความยาวที่ต้องการได้ มีหน้ากว้างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน คือ
 

  • ขนาดเล็ก G
  • ขนาดกลาง G
  • และขนาดใหญ่ G
     
แชร์: