loading

ผลิตภัณฑ์

  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. แผ่นหลังคาเหล็ก
  4. อัยธนาลอนมาตรฐาน

อัยธนาลอนมาตรฐาน

อัยธนาลอนมาตรฐาน I–THANA STANDARD RIB อัยธนาลอนมาตรฐาน I–THANA STANDARD RIB

อัยธนา ลอนมาตรฐาน
I-THANA STANDARD RIB
รูปลอนที่เพิ่มความแข็งแรง ออกแบบให้มีความกว้างแผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มิลลิเมตร มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 มิลลิเมตร ท้องลอนมีการเสริมแข็งด้วยการกดรอยเพิ่ม 2 เส้น ความลาดเอียงต่ำสุดที่แนะนำคือ 4 องศา หากมีการต่อแผ่นความลาดเอียงไม่ควรต่ำกว่า 6 องศา สามารถตัตโค้งได้ตามรัศมีที่ต้องการ โตยการผ่านเครื่องดัดโค้ง กรณีมีรัศมีมากกว่า 40 เมตร สามารถนำแผ่นตรงไปกดโค้งธรรมชาติ โดยไม่มีการปั๊มรอย

หลังคาเหล็กรีดขึ้นรูปลอนมาตรฐาน ออกแบบให้มีความสูงลอน 24 มม. มี 5 สันลอน กับอีก 4 ท้องลอน และสันลอนส่วนซ้อนทับ ยังมีคิ้วกันน้ำย้อน ส่วนท้องลอนออกแบบให้มีเส้นลายคู่ 2 เส้น เพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ความกว้างรวมซ้อนทับ ไม่น้อยกว่า 760 มม. และยังเพิ่มความสวยงามในการติดตั้ง มุมลาดเอียงที่เหมาะสม ต้องไม่น้อยกว่า 5 องศา หากมีการต่อแผ่นหลังคา ไม่น้อยกว่า 7 องศา เหมาะกับการทำหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน เป็นต้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร สวยงาม แข็งแกร่ง ทนทาน ประหยัด น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง และง่ายต่อการติดตั้ง 

รูปลอนที่ได้รับการออกแบบให้มีความประหยัดมากยิ่งขึ้น น้ำหนักน้อยลง ราคาต่ำลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อีกทั้ง SIDE-LAP ยังมีคิ้วกันน้ำไหลย้อน และความยาวแผ่นที่ต่อเนื่องยังเป็นตัวช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้อย่างดี ด้วยความกว้างแผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 มม. ติดตั้งด้วยการยิงสกรู ยึดแผ่นกับตัวแป

ความหนาและความยาวแผ่น   
แผ่นหลังคาและผนัง I-THANA B 760 A ผลิตจากเหล็ก G550 มีหลายความหนาชั้นเคลือบและสีให้เลือก สามารถผลิตให้มีความยาวตามขนาดที่ต้องการ

มุมลาดเอียง   
โดยทั่วไปมุมลาดเอียงต่ำสุดของหลังคา I-THANA B 760 A ที่แนะนำคือ 6 องศา ในกรณีที่ไม่มีการต่อแผ่นหลังคา หากมีการต่อแผ่นหลังคาไม่ต่ำกว่า 10 องศา

แชร์: