loading

แจ้งย้ายที่ทำการบริษัท อัยธนา (บ้านดอน) จำกัด

แจ้งย้ายที่ทำการบริษัท อัยธนา (บ้านดอน) จำกัด

บริษัท อัยธนา(บ้านดอน) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำการของบริษัท ซึ่งที่อยู่เก่าคือ 8/4 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โดยที่อยู่ของที่ทำการใหม่มีตามรายละเอียด ดังนี้ บริษัท อัยธนา จำกัด สาขา 1 เลขที่ 35/19 หมู่ที่ 2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/06/2024 

-

แชร์: