loading

วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป

โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป

วันที่ 8-9 มีนาคม 2567  โครงการ​ฝึกอบรมช่าง​โดย​ศูนย์อบรมบูลสโคป​ พร้อมรับประกาศนียบัตร​จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ กระทรวงแรงงาน 

-

แชร์: